Castellabate, Campania, Italia

A sud di Salerno, in Italia, sulla costa selvaggia del parco nazionale del Cilento, sorge Castellabate, un bellissimo borgo medievale in cima a una collina. Ai suoi piedi, le spiagge e le calette offrono acque blu, trasparenti e calde. Un pezzo di paradiso.

Al sur de Salerno, en Italia, en la costa salvaje del parque nacional del Cilento, se alza Castellabate, una bella villa medieval en lo alto de un cerro. A sus pies playas y calas ofrecen aguas azules, transparentes y cálidas. Un pedazo de paraiso.

Al sud de Salern, a Itàlia, a la costa salvatge del parc nacional del Cilento, s’alça Castellabate, una bella vila medieval a la part alta d’un turó. Als seus peus platges i cales ofereixen aigües blaves, transparents i càlides. Un tros de paradís. 

To the south of Salerno, in Italy, on the wild coast of the Cilento national park, stands Castellabate, a beautiful medieval village on the top of a hill. At its foot, beaches and coves offer blue waters, transparent and warm. A piece of paradise.

Au sud de Salerne, en Italie, sur la côte sauvage du parc national du Cilento, se dresse Castellabate, un beau village médiéval au sommet d’une colline. A ses pieds, les plages et criques offrent des eaux bleues, transparentes et chaudes. Un coin de paradis.

Noto, Sicilia, Italia

La villa barocca di Noto, in Sicilia, in Italia, presenta un insieme monumentale unico. La sua cattedrale, le sue chiese e i suoi palazzi, le calde pietre dorate e persino le sue strade e piazze, rispondono a un piano premeditato in questo stile. Non lontano, le bellissime spiagge di Marina di Noto vi invitano a fare una nuotata nel blu del Mar Mediterraneo.

La villa barroca de Noto, en Sicilia, Italia, presenta un conjunto monumental único. Su catedral, sus iglesias y palacios, de cálida piedra dorada, e incluso sus calles y plazas, responden a un plano premeditado en este estilo. No lejos, las bellas playas de Marina di Noto invitan a un baño en el azul del mar Mediterráneo.

The baroque villa of Noto, in Sicily, Italy, presents a unique monumental ensemble. Its cathedral, its churches and palaces, of warm golden stone, and even its streets and squares, respond to a premeditated plan in this style. Not far, the beautiful beaches of Marina di Noto invite you to a swim in the blue of the Mediterranean Sea.

La villa baroque de Noto, en Sicile, en Italie, présente un ensemble monumental unique. Sa cathédrale, ses églises et palais, ses pierres dorées chaudes, ses rues et ses places répondent à un plan prémédité de ce style. Non loin, les belles plages de Marina di Noto vous invitent à une baignade dans le bleu de la Méditerranée.

La vila barroca de Noto, a Sicília, Itàlia, presenta un conjunt monumental únic. La seva catedral, les seves esglésies i palaus, de càlida pedra daurada, i fins i tot els seus carrers i places, responen a un pla premeditat en aquest estil. No lluny, les belles platges de Marina di Noto conviden a un bany al blau de la mar Mediterrània.

Isleta del Moro, Andalucia, España

Las barcas se mecen en las azules aguas del mar Mediterráneo en este pequeño pueblo de pescadores andaluz, situado en el parque natural del Cabo de Gata. Cuatro casas blancas, mucho sol, buenos restaurantes y unas playas de ensueño son sus mejores embajadores.

Les barques es gronxen en les blaves aigües del mar Mediterrani en aquest petit poble de pescadors andalús, situat al parc natural del cap de Gata. Quatre cases blanques, molt de sol, bons restaurants i unes platges de somni són els seus millors ambaixadors.

Les bateaux se balançaient dans les eaux bleues de la Méditerranée dans ce petit village de pêcheurs andalous, situé dans le parc naturel de Cabo de Gata. Quatre maisons blanches, beaucoup de soleil, de bons restaurants et des plages de rêve sont vos meilleurs ambassadeurs.

The boats rocked in the blue waters of the Mediterranean Sea in this small Andalusian fishing village, located in the natural park of Cabo de Gata. Four white houses, lots of sun, good restaurants and dreamy beaches are your best ambassadors.

Scilla, Calabria, Italia

Sulla punta dell’Italia, sulla strada per Sicilia, che si vede dall’altra parte del mare, la bellissima città medievale e balneare di Scilla veglia con la mitici Caribdi, il passaggio dello stretto che dà accesso a Messina. Un castello, un affascinante quartiere di pescatori e bellissime spiagge vi attendono in questa bella città mediterranea.

En la punta de Italia, camino ya de Sicília que ya se ve al otro del mar, la bella villa medieval y marinera de Scilla vigila con la mítica Caribdis el paso del estrecho que da acceso a Messina. Un castillo, un barrio de pescadores encantador y bonitas playas os esperan en esta coqueta ciudad mediterránea.

At the tip of Italy, on the way to Sicília, which you can see on the other side of the sea, the beautiful medieval and seaside town of Scilla watches over the mythical Caribdis, the passage of the strait that gives access to Messina. A castle, a charming fishing district and beautiful beaches await you in this charming Mediterranean city.

À la pointe de l’Italie, sur la route de Sicilia, que vous pouvez voir de l’autre côté de la mer, la belle ville médiévale et balnéaire de Scilla veille sur le mythique Caribdis, le passage du détroit qui donne accès à Messine.Un château, un joli quartier de pêcheurs et de belles plages vous attendent dans cette charmante ville méditerranéenne.

A la punta d’Itàlia, camí ja de Sicília que ja es veu a l’altre costat de la mar, la bella vila medieval i marinera de Scilla vigila amb la mítica Caribdis el pas de l’estret que dóna accés a Messina. Un castell, un barri de pescadors encantador i boniques platges us esperen en aquesta coqueta ciutat mediterrània.

Cadaqués, Catalunya

A la Costa Brava de Girona, a Catalunya, les cases blanques de Cadaqués baixen fins el mar en un laberint de carrers estrets i encantadors. Belles platges i els paisatges mediterranis de somni del Cap de Creus esperen al viatger.

En la Costa Brava de Gerona, en Cataluña, las casas blancas de Cadaqués descienden hasta el mar Mediterráneo en un laberinto de calles estrechas y encantadoras. Bellas playas y los paisajes de ensueño del Cap de Creus esperan al viajero.

On the Costa Brava of Girona, in Catalonia, the white houses of Cadaqués descend to the Mediterranean Sea in a labyrinth of narrow and charming streets. Beautiful beaches and the dream landscapes of Cap de Creus await the traveler.

Sur la Costa Brava de Girona, en Catalogne, les maisons blanches de Cadaqués descendent vers la mer Méditerranée dans un labyrinthe de rues étroites et charmantes. De belles plages et les paysages de rêve du Cap de Creus attendent le voyageur.

Port de la Selva, Costa Brava, Catalunya

Port de la Selva és un dels més encantadors pobles mariners de la Costa Brava. Les seves cases blanques s’ordenen com les files d’un gran amfiteatre, davant una ampla badia oberta al mar. Les seves platges de sorra fina, i les petites cales amagades, son de les més maques de tot el litoral mediterrani català.

Port de la Selva est l’un des villages les plus charmants de la Costa Brava. Leurs maisons blanches sont disposées comme les rangées d’un grand amphithéâtre, devant une large baie ouverte sur la mer. Ses plages de sable fin et ses petites criques cachées sont les plus belles de toute la côte méditerranéenne catalane.

Port de la Selva is one of the most charming seaside villages of the Costa Brava. Their white houses are arranged like the rows of a large amphitheater, in front of an ample bay open to the sea. Its fine sandy beaches, and the small hidden coves, are the most beautiful of all the Catalan Mediterranean coastline.

Port de la Selva es uno de los más encantadores pueblos marineros de la Costa Brava. Sus casas blancas se ordenan como las filas de un gran anfiteatro, ante una amplia bahía abierta al mar. Sus playas de arena fina, y las pequeñas calas escondidas, son de las más bonitas de todo el litoral mediterráneo catalán.

 

Begur, Costa Brava, Empordà, Girona, Catalunya

Begur és un bell poble de pescadors de la Costa Brava, a Catalunya, situat a la part alta d’un turó que domina la mar. Als seus peus es troben fabuloses platges i cales, com Sa Tuna, Aiguablava, Fornells o Sa Riera, que faran les delícies de qualsevol viatger.

Begur es un bello pueblo de pescadores de la Costa Brava, en Cataluña, situado en lo alto de una colina que domina el mar. A sus pies se encuentran fabulosas playas y calas, como Sa Tuna, Aiguablava, Fornells o Sa Riera, que harán las delicias de cualquier viajero.

Begur is a beautiful fishing village on the Costa Brava, in Catalonia, located on top of a hill overlooking the sea. At its feet are fabulous beaches and coves, such as Sa Tuna, Aiguablava, Fornells or Sa Riera, which will delight any traveler.

Begur est un beau village de pêcheurs sur la Costa Brava, en Catalogne, situé au sommet d’une colline surplombant la mer. A ses pieds se trouvent des plages fabuleuses et des criques, telles que Sa Tuna, Aiguablava, Fornells ou Sa Riera, qui ravira tout voyageur.

 

 

Noto, Sicilia, Italia

Se c’è una città piena di monumenti magniloquenti e scenici in Italia e in Sicilia è, senza dubbio, la bellissima Noto, con strade piene di chiese e belli palazzi dorati barocchi. E non è lontano dal mare e ha spiagge bellissime.

Si hi ha una ciutat plena de monuments grandilocuents i escenogràfics a Itàlia i a Sicília és, sense cap mena de dubte, la bella Noto, amb carrers plens de esglésies i palaus barrocs de bella pedra daurada. I no está lluny del mar i disposa de platges maques.

If there is a city full of grandiloquent and scenic monuments in Italy and in Sicily it is, without a doubt, the beautiful Noto, with streets full of churches and beautiful golden baroque palaces. And it is not far from the sea and has wonderful beaches.

S’il y a une ville pleine de monuments grandioses et pittoresques en Italie et en Sicile, c’est sans aucun doute la belle Noto, avec ses rues pleines d’églises et ses beaux palais baroques en pierre dorée. Et ce n’est pas loin de la mer et elle a des belles plages.

Si hay una ciudad llena de monumentos grandilocuentes y escenográficos en Italia y en Sicilia es, sin lugar a dudas, la hermosa Noto, con calles llenas de iglesias y palacios barrocos de hermosa piedra dorada. Y no está lejos del mar y dispone de playas bonitas.

Nin, Dalmatia, Croatia

nin

The small cathedral of Nin, in Croatia, near Zadar, was the episcopal seat of one of the first Croatian dioceses, in the ninth century. The city of Nin is a very fantastic medieval village, surrounded by beautiful beaches of fine sand, with medicinal muds.

La pequeña catedral de Nin, en Croacia, cerca de Zadar, fue la sede episcopal una de las primeras diócesis croatas, en el siglo IX. La ciudad que la acoge es una villa medieval muy bonita, rodeada de bellas playas de arena fina, con fangos medicinales.

La petite cathédrale de Nin, en Croatie, près de Zadar, était le siège épiscopal de l’un des premiers diocèses croates, au IXe siècle. La ville qui l’accueille est un très beau village médiéval, entouré de belles plages de sable fin, avec des boues médicinales.

La petita catedral de Nin, a Croàcia, a prop de Zadar, va ser la seu episcopal una de les primeres diòcesis croates, al segle IX. La ciutat que l’acull és una vila medieval molt bonica, envoltada de belles platges de sorra fina, amb fangs medicinals.

Badalona, Catalunya

Badalona és una ciutat enganxada a Barcelona. Tot i que la gran capital l’ha eclipsat del tot, aquesta vella vila d’orígens romans no deixa de tenir els seus encants, com ara la seva llarga platja de sorra gruixuda.

Badalona is a city close to Barcelona. Although the big capital has eclipsed it completely, this old town of Roman origins is not without its charms, such as its long beach of coarse sand.

Badalona es una ciudad pegada a Barcelona. A pesar de que la gran capital la ha eclipsado por completo, esta vieja villa de orígenes romanos no deja de tener sus encantos, como por ejemplo su larga playa de arena gruesa.

Badalona est une ville proche de Barcelone. Bien que la grande capitale l’ait éclipsée complètement, cette vieille ville d’origine romaine n’est pas sans charme, comme sa longue plage de sable.