Somobor, Croatia

Somobor is a small town in Croatia, near Zagreb, next to the border with Slovenia. A villa spectacular, with some attractions that well worth a visit if you spend a few days of vacation in this charming country. It can also be a good alternative to stay outside the capital.

Somobor es una pequeña ciudad de Croacia, cercana a Zagreb, al lado de la frontera con Eslovenia. Una villa espectacular, con muchos atractivos, y que bien merece una visita si pasais unos dias de vacaciones en este encantador país. También puede ser una buena alternativa para hospedarse fuera de la capital.

Somobor est une petite ville en Croatie, près de Zagreb, près de la frontière avec la Slovénie. Une ville spectaculaire, avec beaucoup d’attraits. Il vaut le détour si vous passez quelques jours de vacances dans ce charmant pays. Cela peut aussi être une bonne alternative pour rester en dehors de la capitale.

Somobor és una petita ciutat de Croàcia, propera a Zagreb, al costat de la frontera amb Eslovènia. Una vila espectacular amb força atractius que mereixen una visita si passeu uns dies de vacances en aquest encantador país. També pot ser una bona alternativa per allotjar fora de la capital.

 

Genova, Italia

Genova è una città portuale molto grande, sulla costa ligure d’Italia. Nonostante le sue dimensioni ha un centro storico molto pittoresco, che scende al porto, con strade piene di fascino. I suoi palazzi, specialmente quelli in via Garibaldi, sono spettacolari.

Génova es una ciudad portuaria muy grande, en la costa ligur de Italia. A pesar de su tamaño tiene un casco antiguo muy pintoresco, que desciende hasta el puerto, con calles llenas de encanto. Sus palacios, en especial los de la calle Garibaldi, son espectaculares.

Genoa is a very large port city, on the Ligurian coast of Italy. In spite of its size it has a very picturesque old town, which descends to the port, with streets full of charm. Its palaces, especially those on Garibaldi street, are spectacular.

Gênes est une très grande ville portuaire, sur la côte ligure de l’Italie. Malgré sa taille, il a une vieille ville très pittoresque, qui descend vers le port, avec des rues pleines de charme. Ses palais, en particulier ceux de la rue Garibaldi, sont spectaculaires.

Gènova és una ciutat portuària molt gran, a la costa ligur d’Itàlia. Malgrat la seva mida té un casc antic molt pintoresc, que baixa fins al port, amb carrers plens d’encant. Els seus palaus, especialment els del carrer Garibaldi, són espectaculars.

Medinaceli, Castilla, España

A medio camino entre Barcelona y Madrid, en Castilla, España, un pueblo emerge entre los trigales, en lo alto de un cerro: Medinaceli. Nombre muy apropiado para una villa austera, llena de palacios y conventos, y con un arco romano a la entrada.

A mig camí entre Barcelona i Madrid, a Castella, Espanya, un poble emergeix entre els camps de blat, a la part alta d’un turó: Medinaceli. Nom molt apropiat per a una vila austera, plena de palaus i convents, i amb un arc romà a l’entrada.

Halfway between Barcelona and Madrid, in Castilla, Spain, a town emerges among the wheat fields, on top of a hill: Medinaceli. Very appropriate name for an austere village, full of palaces and convents, and with a Roman arch at the entrance.

À mi-chemin entre Barcelone et Madrid, en Castille, en Espagne, une ville émerge parmi les champs de blé, au sommet d’une colline: Medinaceli. Nom très approprié pour un village austère, plein de palais et de couvents, et avec une arche romaine à l’entrée.

Zaragoza, España

La Basílica del Pilar está situada en el centro de Zaragoza, la capital de Aragón, a orillas del rio Ebro. Las calles que le dan acceso desde el casco antiguo, llamado el Coso, estan llenas de vida, con tiendas, hoteles y restaurantes que sirven las típicas tapas.

La Basilique del Pilar est située dans le centre de Saragosse, la capitale de l’Aragon, sur les rives de l’Èbre.Les rues qui donnent accès à la vieille ville, appelée Coso, sont pleines de vie, avec des magasins, des hôtels et des restaurants typiques.

The Basilica del Pilar is located in the center of Zaragoza, the capital of Aragon, on the banks of the Ebro River. The streets that give access from the old town, called the Coso, are full of life, with shops, hotels and restaurants that serve the typical tapas.

La Basílica del Pilar està situada al centre de Saragossa, la capital d’Aragó, a la vora del riu Ebre. Els carrers que li donen accés des del nucli antic, anomenat el Cós, estan plenes de vida, amb botigues, hotels i restaurants que serveixen les típiques tapes.

Arnes, Terra Alta, Catalunya

El palau renaixentista que acull l’ajuntament d’Arnes és només una de les moltes meravelles d’aquest poble català, tocant ja l’Aragó, emmarcat pels paisatges austers i severs dels ports de Beseit, amb gorges espectaculars i rius d’aigües cristal·lines.

El palacio renacentista que acoge el ayuntamiento de Arnes es solo una de las muchas maravillas de este pueblo catalán, tocando ya Aragón, enmarcado por los paisajes austeros y severos de los puertos de Beceite, con gargantas espectaculares y ríos de aguas cristalinas.

The Renaissance palace that is the town hall of Arnes is just one of the many wonders of this Catalan town, framed by the austere and severe landscapes of the ports of Beceit, with spectacular gorges and rivers of crystal clear waters.

Le palais Renaissance qui abrite la mairie d’Arnes est l’une des nombreuses merveilles de cette ville catalane, touchant déjà l’Aragon, encadrée par les paysages austères et sévères des ports de Beceite, avec des gorges spectaculaires et des rivières cristallines.

Scilla, Calabria, Italia

Sulla punta dell’Italia, sulla strada per Sicilia, che si vede dall’altra parte del mare, la bellissima città medievale e balneare di Scilla veglia con la mitici Caribdi, il passaggio dello stretto che dà accesso a Messina. Un castello, un affascinante quartiere di pescatori e bellissime spiagge vi attendono in questa bella città mediterranea.

En la punta de Italia, camino ya de Sicília que ya se ve al otro del mar, la bella villa medieval y marinera de Scilla vigila con la mítica Caribdis el paso del estrecho que da acceso a Messina. Un castillo, un barrio de pescadores encantador y bonitas playas os esperan en esta coqueta ciudad mediterránea.

At the tip of Italy, on the way to Sicília, which you can see on the other side of the sea, the beautiful medieval and seaside town of Scilla watches over the mythical Caribdis, the passage of the strait that gives access to Messina. A castle, a charming fishing district and beautiful beaches await you in this charming Mediterranean city.

À la pointe de l’Italie, sur la route de Sicilia, que vous pouvez voir de l’autre côté de la mer, la belle ville médiévale et balnéaire de Scilla veille sur le mythique Caribdis, le passage du détroit qui donne accès à Messine.Un château, un joli quartier de pêcheurs et de belles plages vous attendent dans cette charmante ville méditerranéenne.

A la punta d’Itàlia, camí ja de Sicília que ja es veu a l’altre costat de la mar, la bella vila medieval i marinera de Scilla vigila amb la mítica Caribdis el pas de l’estret que dóna accés a Messina. Un castell, un barri de pescadors encantador i boniques platges us esperen en aquesta coqueta ciutat mediterrània.

Freiburg im Breisgau, Deutschland

Das Tor zu den wunderschönen Wäldern und Seen des Schwarzwaldes liegt in der schönen deutschen Stadt Freiburg in Brescovia. Ein mittelalterliches Dorf mit einer spektakulären Kathedrale und einer alten Stadt, die es verdient, gesehen zu werden.

La puerta de acceso a los bosques y lagos maravillosos de la Selva Negra está situada en la bella ciudad alemana de Friburgo de Bresgovia. Una villa medieval con una catedral espectacular y un casco antiguo que merece verse.

La porta d’accés als boscos i llacs meravellosos de la Selva Negra està situada a la bonica ciutat alemanya de Friburg de Bresgovia. Una vila medieval amb una catedral espectacular i un casc antic que mereix veure.

La porte des magnifiques forêts et des lacs de la Forêt Noire est située dans la belle ville allemande de Fribourg. Un village médiéval avec une cathédrale spectaculaire et une vieille ville qui mérite d’être vue.

The gateway to the wonderful forests and lakes of the Black Forest is located in the beautiful German city of Freiburg in Bresgovia. A medieval village with a spectacular cathedral and an old town that deserves to be seen.

Bordeaux, France

Bordeaux est une ville magnifiquement située sur l’estuaire de la Garonne, en Aquitaine, en France. Outre de bons vins, la ville offre une très belle vieille ville classique et une lamine d’eau tres amusante à côté du port fluvial, sur la splendide place de la Bourse.

Bordeus és una vila magníficament situada a l’estuari del riu Garona, a Aquitània, França. A banda de bons vins, la ciutat ofereix un casc antic clàssic molt bonic i una divertida làmina d’aigua a tocar del port fluvial, a la esplèndida plaça de la Borsa.

Burdeos es una ciudad magníficamente situada en el estuario del río Garona, en Aquitania, Francia. Aparte de buenos vinos, la ciudad ofrece un casco antiguo clásico muy bonito y una divertida lámina de agua cerca del puerto fluvial, en la espléndida plaza de la Bolsa.

Bordeaux is a magnificently located town on the estuary of the Garonne River, in Aquitaine, France. Apart from good wines, the city offers a very beautiful classic old town and a fun water lily next to the river port, in the splendid market square.

Monteriggioni, Toscana, Italia

La piccola città murata di Monteriggioni, vicina a Siena, in Toscana, conserva intatto il suo passato medievale e sorveglia la collina.

La petita vila murallada de Monteriggioni, a tocar de Siena, a la Toscana, conserva intacte el seu passat medieval i vigila, des del seu turó, les legions de turistes que hi arriben.

La petite ville fortifiée de Monteriggioni, près de Sienne, en Toscane, conserve intacte son passé médiéval et veille sur la colline des légions de touristes qui y arrivent.

The small walled town of Monteriggioni, near Siena, in Tuscany, preserves its medieval past intact and watches over the hill legions of tourists arriving there.

La pequeña villa amurallada de Monteriggioni, junto a Siena, en la Toscana, conserva intacto su pasado medieval y vigila, desde su colina, las legiones de turistas que llegan.

Capileira, Las Alpujarras, Granada, España

En Sierra Nevada, cerca de Granada, os esperan los pueblos de las Alpujarras, una Andalucía inaudita, atípica, casi alpina, de aldeas blancas de cal en verano y de nieve en invierno, un mundo rural, muy antiguo.

In the Sierra Nevada, near Granada, the towns of the Alpujarras await you, an Andalusia atypical, almost alpine, villages of white in summer and in winter, a rural world, very old.

Dans la Sierra Nevada, près de Grenade, les villages des Alpujarras vous attendent, une Andalousie sans précédent, atypique, presque alpine, des villages blancs en été et en hiver, un monde rural, très ancien.

A Sierra Nevada, prop de Granada, us esperen els pobles de les Alpujarras, una Andalusia inaudita, atípica, gairebé alpina, de llogarets blancs de calç a l’estiu i de neu a l’hivern, un món rural, molt antic.