Medinaceli, Castilla, España

A medio camino entre Barcelona y Madrid, en Castilla, España, un pueblo emerge entre los trigales, en lo alto de un cerro: Medinaceli. Nombre muy apropiado para una villa austera, llena de palacios y conventos, y con un arco romano a la entrada.

A mig camí entre Barcelona i Madrid, a Castella, Espanya, un poble emergeix entre els camps de blat, a la part alta d’un turó: Medinaceli. Nom molt apropiat per a una vila austera, plena de palaus i convents, i amb un arc romà a l’entrada.

Halfway between Barcelona and Madrid, in Castilla, Spain, a town emerges among the wheat fields, on top of a hill: Medinaceli. Very appropriate name for an austere village, full of palaces and convents, and with a Roman arch at the entrance.

À mi-chemin entre Barcelone et Madrid, en Castille, en Espagne, une ville émerge parmi les champs de blé, au sommet d’une colline: Medinaceli. Nom très approprié pour un village austère, plein de palais et de couvents, et avec une arche romaine à l’entrée.

Begur, Costa Brava, Empordà, Girona, Catalunya

Begur és un bell poble de pescadors de la Costa Brava, a Catalunya, situat a la part alta d’un turó que domina la mar. Als seus peus es troben fabuloses platges i cales, com Sa Tuna, Aiguablava, Fornells o Sa Riera, que faran les delícies de qualsevol viatger.

Begur es un bello pueblo de pescadores de la Costa Brava, en Cataluña, situado en lo alto de una colina que domina el mar. A sus pies se encuentran fabulosas playas y calas, como Sa Tuna, Aiguablava, Fornells o Sa Riera, que harán las delicias de cualquier viajero.

Begur is a beautiful fishing village on the Costa Brava, in Catalonia, located on top of a hill overlooking the sea. At its feet are fabulous beaches and coves, such as Sa Tuna, Aiguablava, Fornells or Sa Riera, which will delight any traveler.

Begur est un beau village de pêcheurs sur la Costa Brava, en Catalogne, situé au sommet d’une colline surplombant la mer. A ses pieds se trouvent des plages fabuleuses et des criques, telles que Sa Tuna, Aiguablava, Fornells ou Sa Riera, qui ravira tout voyageur.