Wroclaw, Polska

Imatge

The Tumski Bridge o Most Tumski is a steel bridge over the Oder river in Wroclaw, one the most beautiful cities of Poland. It’s also called Lovers Bridge or Cathedral Bridge.

El Tumski Bridge o Most Tumski és un pont d’acer sobre el riu Oder a Wroclaw, una de les ciutats més belles de Polònia. També es coneix com pont dels amants o pont de la Catedral.

El Puente Tumski o Most Tumski es un puente de acero sobre el río Oder en Wroclaw, una de las ciudades más bellas de Polonia. También se llama Lovers Bridge o Cathedral Bridge.

Le pont de Tumski o Most Tumski est un pont d’acier sur l’Oder à Wroclaw, l’une des plus belles villes de Pologne. On l’appelle aussi pont des amoureux ou pont de la cathédrale.