Trogir, Dalmatia, Croatia

Trogir, on the Dalmatian coast of Croatia, is a beautiful medieval city perfectly preserved, located on a small island. You will be amazed to walk through its streets, its squares and docks, or visiting its fantastic cathedral with the best Romanesque cover of the country.

Trogir, en la costa dálmata de Croacia, es una bella ciudad medieval perfectamente conservada, situada en una pequeña isla. Quedareis maravillados al pasear por sus calles, sus plazas y muelles, o al visitar su fantástica catedral con mejor portada románica del país.

Trogir, sur la côte dalmate de la Croatie, est une belle ville médiévale parfaitement conservée, située sur une petite île. Vous serez étonné de parcourir ses rues, ses places et ses quais, ou de visiter sa cathédrale fantastique avec la meilleure couverture romane du pays.

Trogir, a la costa dàlmata de Croàcia, és una bella ciutat medieval perfectament conservada, situada en una petita illa. Quedareu meravellats en passejar pels seus carrerons, les seves places i molls, o en visitar la seva fantàstica catedral amb la millor portada romànica del país.

Zaragoza, España

La Basílica del Pilar está situada en el centro de Zaragoza, la capital de Aragón, a orillas del rio Ebro. Las calles que le dan acceso desde el casco antiguo, llamado el Coso, estan llenas de vida, con tiendas, hoteles y restaurantes que sirven las típicas tapas.

La Basilique del Pilar est située dans le centre de Saragosse, la capitale de l’Aragon, sur les rives de l’Èbre.Les rues qui donnent accès à la vieille ville, appelée Coso, sont pleines de vie, avec des magasins, des hôtels et des restaurants typiques.

The Basilica del Pilar is located in the center of Zaragoza, the capital of Aragon, on the banks of the Ebro River. The streets that give access from the old town, called the Coso, are full of life, with shops, hotels and restaurants that serve the typical tapas.

La Basílica del Pilar està situada al centre de Saragossa, la capital d’Aragó, a la vora del riu Ebre. Els carrers que li donen accés des del nucli antic, anomenat el Cós, estan plenes de vida, amb botigues, hotels i restaurants que serveixen les típiques tapes.

Bonneval sur Arc, France

Dans les Alpes françaises, dans une vallée cachée, une petite ville vous attend, avec ses maisons de pierre, ses rues non pavées, ses montagnes pleines de neige ou de fleurs. La dernière redoute d’un passé loin de l’agitation de les grandes villes. Un lieu coquet

In the French Alps, in a hidden valley, a small town awaits you, with its stone houses, its unpaved streets, its mountains full of snow or flowers. The last redoubt of a past that yearns in the bustle of the big city. A flirtatious place

En los Alpes franceses, en un valle recóndito, un pequeño pueblo os espera, con sus casas de piedra, sus calles sin asfaltar, sus montañas llenas de nieve o de flores. El último reducto de un pasado que se añora en el bullicio de la gran ciudad. Una cucada.

Als Alps francesos, en una vall recòndita, un petit poble us espera, amb les seves cases de pedra, els seus carrers sense asfaltar, les seves muntanyes plenes de neu o de flors. L’últim reducte d’un passat que s’enyora en el bullici de la gran ciutat. Un lloc bonic.

Cadaqués, Catalunya

A la Costa Brava de Girona, a Catalunya, les cases blanques de Cadaqués baixen fins el mar en un laberint de carrers estrets i encantadors. Belles platges i els paisatges mediterranis de somni del Cap de Creus esperen al viatger.

En la Costa Brava de Gerona, en Cataluña, las casas blancas de Cadaqués descienden hasta el mar Mediterráneo en un laberinto de calles estrechas y encantadoras. Bellas playas y los paisajes de ensueño del Cap de Creus esperan al viajero.

On the Costa Brava of Girona, in Catalonia, the white houses of Cadaqués descend to the Mediterranean Sea in a labyrinth of narrow and charming streets. Beautiful beaches and the dream landscapes of Cap de Creus await the traveler.

Sur la Costa Brava de Girona, en Catalogne, les maisons blanches de Cadaqués descendent vers la mer Méditerranée dans un labyrinthe de rues étroites et charmantes. De belles plages et les paysages de rêve du Cap de Creus attendent le voyageur.

Piazza San Carlo, Torino, Italia

Scenografica e impressionante. Questa è Piazza San Carlo a Torino. Non perdete questa bellissima città nel nord Italia. Il suo museo egiziano è il più importante in Europa e le sue strade con arcate e lunghi viali offrono prospettive molto originali.

Escenográfica e impactante. Así es la Piazza San Carlo de Turín. No dejéis de visitar esta bella ciudad del norte de Italia. Su museo egipcio es el más importante de Europa y sus calles con soportales y largas avenidas ofrecen perspectivas muy originales.

Escenogràfica i impactant. Així és la Piazza San Carlo de Torí. No deixeu de visitar aquesta bonica ciutat del nord d’Itàlia. El seu museu egipci és el més important d’Europa i els seus carrers amb porxos i llargues avingudes ofereixen perspectives molt originals.

Scénographique et impressionnant. C’est la Piazza San Carlo à Turin. Ne manquez pas cette belle ville du nord de l’Italie. Son musée égyptien est le plus important d’Europe et ses rues aux arcades et longues avenues offrent des perspectives très originales.

Scenographic and impressive. This is Piazza San Carlo in Turin. Do not miss this beautiful city in northern Italy. Its Egyptian museum is the most important in Europe and its streets with arcades and long avenues offer very original perspectives.

Noto, Sicilia, Italia

Se c’è una città piena di monumenti magniloquenti e scenici in Italia e in Sicilia è, senza dubbio, la bellissima Noto, con strade piene di chiese e belli palazzi dorati barocchi. E non è lontano dal mare e ha spiagge bellissime.

Si hi ha una ciutat plena de monuments grandilocuents i escenogràfics a Itàlia i a Sicília és, sense cap mena de dubte, la bella Noto, amb carrers plens de esglésies i palaus barrocs de bella pedra daurada. I no está lluny del mar i disposa de platges maques.

If there is a city full of grandiloquent and scenic monuments in Italy and in Sicily it is, without a doubt, the beautiful Noto, with streets full of churches and beautiful golden baroque palaces. And it is not far from the sea and has wonderful beaches.

S’il y a une ville pleine de monuments grandioses et pittoresques en Italie et en Sicile, c’est sans aucun doute la belle Noto, avec ses rues pleines d’églises et ses beaux palais baroques en pierre dorée. Et ce n’est pas loin de la mer et elle a des belles plages.

Si hay una ciudad llena de monumentos grandilocuentes y escenográficos en Italia y en Sicilia es, sin lugar a dudas, la hermosa Noto, con calles llenas de iglesias y palacios barrocos de hermosa piedra dorada. Y no está lejos del mar y dispone de playas bonitas.

Évora, Alentejo, Portugal

The white and yellow streets of Évora, which over time also make gray, tell us when the town, now capital of Alentejo, was the largest Muslim city in Portugal.

Els carrers blancs i grocs d’Évora, que el pas del temps fa també grisos, ens parlen de quan la vila, ara capital de l’Alentejo, era la més gran ciutat musulmana de Portugal.

Las calles blancas y amarillas de Évora, que el tiempo hace grises, nos hablan de cuando la villa, capital del Alentejo, era la mayor ciudad musulmana de Portugal.

Les rues blanches et jaunes d’Évora, nous apprennent que la ville, aujourd’hui capitale de l’Alentejo, était la plus grande ville musulmane du Portugal.