Nin, Dalmatia, Croatia

nin

The small cathedral of Nin, in Croatia, near Zadar, was the episcopal seat of one of the first Croatian dioceses, in the ninth century. The city of Nin is a very fantastic medieval village, surrounded by beautiful beaches of fine sand, with medicinal muds.

La pequeña catedral de Nin, en Croacia, cerca de Zadar, fue la sede episcopal una de las primeras diócesis croatas, en el siglo IX. La ciudad que la acoge es una villa medieval muy bonita, rodeada de bellas playas de arena fina, con fangos medicinales.

La petite cathédrale de Nin, en Croatie, près de Zadar, était le siège épiscopal de l’un des premiers diocèses croates, au IXe siècle. La ville qui l’accueille est un très beau village médiéval, entouré de belles plages de sable fin, avec des boues médicinales.

La petita catedral de Nin, a Croàcia, a prop de Zadar, va ser la seu episcopal una de les primeres diòcesis croates, al segle IX. La ciutat que l’acull és una vila medieval molt bonica, envoltada de belles platges de sorra fina, amb fangs medicinals.

Badalona, Catalunya

Badalona és una ciutat enganxada a Barcelona. Tot i que la gran capital l’ha eclipsat del tot, aquesta vella vila d’orígens romans no deixa de tenir els seus encants, com ara la seva llarga platja de sorra gruixuda.

Badalona is a city close to Barcelona. Although the big capital has eclipsed it completely, this old town of Roman origins is not without its charms, such as its long beach of coarse sand.

Badalona es una ciudad pegada a Barcelona. A pesar de que la gran capital la ha eclipsado por completo, esta vieja villa de orígenes romanos no deja de tener sus encantos, como por ejemplo su larga playa de arena gruesa.

Badalona est une ville proche de Barcelone. Bien que la grande capitale l’ait éclipsée complètement, cette vieille ville d’origine romaine n’est pas sans charme, comme sa longue plage de sable.