Catania, Sicilia, Italia

Poche città del mondo avranno un impatto comme la sensuale Catania, in Sicilia. I suoi edifici barocchi, delicate, come questa scala degli angeli, competono con la vita sulla strada, nel suo famoso mercato del pesce, mediterraneo, molto vivace.

Few cities in the world will impact you as well as the sensual Catania, in Sicily. Its Baroque buildings, so delicately, like this scale of the angels, compete with the life on the street, in its famous fish market, Mediterranean, very lively.

Poques ciutats al món us impactaran tant com la sensual Catània, a Sicília. Els seus edificis barrocs, delicats en extrem, com aquesta escala dels àngels, competeixen amb la vida que hi ha al carrer, al seu famós mercat del peix, mediterrani, bulliciós i alegre.

Peu de villes dans le monde vous toucheront aussi bien que la sensuelle Catania, en Sicile. Ses bâtiments baroques, délicatement extrêmes, comme cette échelle des anges, rivalisent avec la vie qui est dans la rue, dans son célèbre marché aux poissons, méditerranéen, vivant et animé.

Pocas ciudades en el mundo os impactarán tanto como la sensual Catania, en Sicilia. Sus edificios barrocos, delicados en extremo, como esta escala de los ángeles, compiten con la vida que hay en la calle, a su famoso mercado de pescado, mediterráneo, bullicioso y alegre.

Noto, Sicilia, Italia

Se c’è una città piena di monumenti magniloquenti e scenici in Italia e in Sicilia è, senza dubbio, la bellissima Noto, con strade piene di chiese e belli palazzi dorati barocchi. E non è lontano dal mare e ha spiagge bellissime.

Si hi ha una ciutat plena de monuments grandilocuents i escenogràfics a Itàlia i a Sicília és, sense cap mena de dubte, la bella Noto, amb carrers plens de esglésies i palaus barrocs de bella pedra daurada. I no está lluny del mar i disposa de platges maques.

If there is a city full of grandiloquent and scenic monuments in Italy and in Sicily it is, without a doubt, the beautiful Noto, with streets full of churches and beautiful golden baroque palaces. And it is not far from the sea and has wonderful beaches.

S’il y a une ville pleine de monuments grandioses et pittoresques en Italie et en Sicile, c’est sans aucun doute la belle Noto, avec ses rues pleines d’églises et ses beaux palais baroques en pierre dorée. Et ce n’est pas loin de la mer et elle a des belles plages.

Si hay una ciudad llena de monumentos grandilocuentes y escenográficos en Italia y en Sicilia es, sin lugar a dudas, la hermosa Noto, con calles llenas de iglesias y palacios barrocos de hermosa piedra dorada. Y no está lejos del mar y dispone de playas bonitas.