Bayeux, Normandie, France

Bayeux n’est pas célèbre pour sa belle cathédrale, ni pour sa coquette vieille ville. Cette belle ville de Normandie doit sa renommée à la tapisserie médiévale sur la conquête de l’Angleterre, un morceau unique de l’art universel qui doit être vu et apprécié.

Bayeux no és famosa per la seva bonica catedral, ni pel seu casc antic acollidor. Aquesta bella ciutat de Normandia deu la seva fama al tapís medieval sobre la conquesta d’Anglaterra, una peça única de l’art universal que cal veure i gaudir.

Bayeux is not famous for its beautiful cathedral, nor for its cozy old town. This beautiful city of Normandy owes its fame to the medieval tapestry on the conquest of England, a unique piece of universal art that must be seen and enjoyed.

Bayeux no es famosa por su bonita catedral, ni por su casco antiguo acogedor. Esta bella ciudad de Normandia debe su fama al tapiz medieval sobre la conquista de Inglaterra, una pieza única del arte universal que hay que ver y disfrutar.

Vicenza, Italia

Vicenza è la città di Andrea Palladio, il famoso architetto del Rinascimento italiano. Lì troverai la serena bellezza della Basilica Palladiana, il più grande esponente della sua arte.

Vicenza is the city of Andrea Palladio, the famous architect of the Italian Renaissance. There you will find the serene beauty of the Palladian Basilica, the greatest exponent of its art.

Vicenza és la ciutat d’Andrea Palladio, el famós arquitecte del renaixement italià. Allà trobareu la bellesa serena de la Basílica Palladiana, màxim exponent del seu art.

Vicenza es la ciudad de Andrea Palladio, el famoso arquitecto del renacimiento italiano. Allí encontrarán la belleza serena de la Basílica Palladiana, máximo exponente de su arte.

Vicenza est la ville d’Andrea Palladio, le célèbre architecte de la Renaissance italienne. Vous y trouverez la beauté sereine de la basilique palladienne.

Nancy, Lorraine, France

Nancy, la capitale de la Lorraine, en France, à une des plus belles places d’Europe, la place Stanislas, chef-d’œuvre du rococo. Patrimoine de l’humanité de l’Unesco.

Nancy, the capital of Lorraine, in France, has one of the most beautiful squares in Europe, Stanislas Square, masterpiece of Rococo. Unesco’s World Heritage.

Nancy, la capital de la Lorena, a França, te una de les places més boniques d’Europa, la plaza Stanislas, obra mestra del Rococó. Patrimoni de la humanitat. Val la visita.

Nancy, la capital de la Lorena, en Francia, tiene una de las plazas más bonitas de Europa, la plaza Stanislas, obra maestra del Rococó. Patrimonio de la humanidad. Vale la visita.

Salzburg, Österreich, Austria

Salzburg is one of the most beautiful Austrian cities, the city of Mozart, where every corner is full of art. And its surroundings, in the Alps, are really wonderful.

Salzbourg est l’une des plus belles villes autrichiennes, la ville de Mozart, où chaque coin est plein d’art. Et ses environs, dans les Alpes, sont une pure merveille.

Salzburgo és una de las más bonitas ciudades austríacas, la ciudad de Mozart, donde cada rincón está lleno de arte. Y sus alrededores, en los Alpes, son pura maravilla.

Salzburg és una de les més boniques ciutats austríaques, la ciutat de Mozart, on cada racó és ple d’art. I els seus voltants, als Alps, són pura meravella.

Český Krumlov, Bohemia, Czech Republic

Český Krumlov is a wonderful medieval city of Bohemia, in the Czech Republic, a UNESCO World Heritage Site, crossed by the romantic Vltava River, full of medieval, Renaissance and Baroque art. A pure delight!

Český Krumlov és una meravellosa ciutat medieval de Bohemia, a la República Txeca, Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, travessada pel romàntic riu Moldava, plena d’art medieval, renaixentista i barroc. Una pura delicia!.

Český Krumlov es una maravillosa ciudad medieval de Bohemia, en la República Checa, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, atravesada por el romántico río Moldava, llena de arte medieval, renacentista y barroco. Una pura delicia!.

Český Krumlov est une magnifique ville médiévale de Bohême, en République tchèque, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, traversé par la romantique rivière Vltava, pleine d’art médiéval, Renaissance et baroque. Un pur délice!

 

Plitvicka jezera, Croatia‎

The lakes of Plivitze, in Croatia, are really wonderful. We have never seen such blue water and such green vegetation elsewhere in Europe. The paradise for the walkers.

Els llacs de Plivitze, a Croàcia, són una meravella. Mai hem vist una aigua tan blava i una vegetació tan verda en un altre lloc d’Europa. El paradís per als caminants.

Los lagos de Plivitze, en Croacia, son una maravilla. Nunca hemos visto un agua tan azul y una vegetación tan verde en otro lugar de Europa. El paraíso para los caminantes.

Les lacs de Plivitze, en Croatie, sont merveilleux. Nous n’avons jamais vu une telle eau bleue et une telle végétation verte ailleurs en Europe. Le paradis pour les promeneurs.

Poreč, Croatia

Poreč is a small city on the Dalmatian coast, in Istria, Croatia, near by the sea, with a splendid paleochristian basilica full of beautiful mosaics.

Poreč és una petita ciutat de la costa dálmata, a Ístria, Croacia, arran de mar, amb una esplèndida basílica paleocristiana plena de mosaics.

Poreč est une petite ville d’Istria, sur la côte dalmate, en Croatie, au bord de la mer, avec une splendide basilique paléochrétienne pleine de mosaïques.

Poreč es una pequeña ciudad de la costa dálmata, en Istria, Croacia, junto al mar, con una espléndida basílica paleocristiana llena de mosaicos.