Albi, France

La cathédrale d’Albi s’élève au-dessus des toits rouges de la splendide cité du même nom, située sur les rives du Tarn, en France. Son intérieur n’enlève rien à sa beauté extérieure, car les magnifiques fresques bleues qui la décorent sont fabuleuses.

La catedral de Albi se eleva poderosa por encima de los tejados rojos de la esplendida ciudad del mismo nombre, situada a las orillas del rio Tarn, en Francia. Su interior no desmerece su belleza exterior, pues los bellos frescos azules que la decoran son fabulosos.

The cathedral of Albi rises powerful above the red roofs of the splendid city of the same name, located on the banks of the river Tarn, in France. Its interior does not detract from its exterior beauty, because the beautiful blue frescos that decorate it are really fabulous.

La catedral d’Albi s’eleva poderosa per sobre de les teulades vermelles de l’esplèndida ciutat del mateix nom, situada a les ribes del riu Tarn, a França. El seu interior no desmereix la seva bellesa exterior, ja que els bells frescos blaus que la decoren són fabulosos.

Firenze, Toscana, Italia

Poche cose così audaci e belle ci hanno lasciato il Rinascimento in Europa come la cupola di Santa Maria dei Fiore che sovrasta i tetti di Firenze.

Few such daring and beautiful things have left us the Renaissance in Europe as the dome of Santa Maria dei Fiore rising above the roofs of Florence.

Pocas cosas tan atrevidas y bellas nos ha dejado el renacimiento en Europa como la cúpula de Santa Maria dei Fiore elevándose sobre los tejados de Florencia.

Poques coses tan atrevides i belles ens ha deixat el renaixement a Europa com la cúpula de Santa Maria dei Fiore elevant-se sobre les teulades de Florència.

Peu de choses aussi belles et audacieuses nous a laissé la Renaissance en Europe comme le dôme de Santa Maria dei Fiore s’élevant au-dessus des toits de Florence.