Zaragoza, España

La Basílica del Pilar está situada en el centro de Zaragoza, la capital de Aragón, a orillas del rio Ebro. Las calles que le dan acceso desde el casco antiguo, llamado el Coso, estan llenas de vida, con tiendas, hoteles y restaurantes que sirven las típicas tapas.

La Basilique del Pilar est située dans le centre de Saragosse, la capitale de l’Aragon, sur les rives de l’Èbre.Les rues qui donnent accès à la vieille ville, appelée Coso, sont pleines de vie, avec des magasins, des hôtels et des restaurants typiques.

The Basilica del Pilar is located in the center of Zaragoza, the capital of Aragon, on the banks of the Ebro River. The streets that give access from the old town, called the Coso, are full of life, with shops, hotels and restaurants that serve the typical tapas.

La Basílica del Pilar està situada al centre de Saragossa, la capital d’Aragó, a la vora del riu Ebre. Els carrers que li donen accés des del nucli antic, anomenat el Cós, estan plenes de vida, amb botigues, hotels i restaurants que serveixen les típiques tapes.

Albi, France

La cathédrale d’Albi s’élève au-dessus des toits rouges de la splendide cité du même nom, située sur les rives du Tarn, en France. Son intérieur n’enlève rien à sa beauté extérieure, car les magnifiques fresques bleues qui la décorent sont fabuleuses.

La catedral de Albi se eleva poderosa por encima de los tejados rojos de la esplendida ciudad del mismo nombre, situada a las orillas del rio Tarn, en Francia. Su interior no desmerece su belleza exterior, pues los bellos frescos azules que la decoran son fabulosos.

The cathedral of Albi rises powerful above the red roofs of the splendid city of the same name, located on the banks of the river Tarn, in France. Its interior does not detract from its exterior beauty, because the beautiful blue frescos that decorate it are really fabulous.

La catedral d’Albi s’eleva poderosa per sobre de les teulades vermelles de l’esplèndida ciutat del mateix nom, situada a les ribes del riu Tarn, a França. El seu interior no desmereix la seva bellesa exterior, ja que els bells frescos blaus que la decoren són fabulosos.