Genova, Italia

Genova è una città portuale molto grande, sulla costa ligure d’Italia. Nonostante le sue dimensioni ha un centro storico molto pittoresco, che scende al porto, con strade piene di fascino. I suoi palazzi, specialmente quelli in via Garibaldi, sono spettacolari.

Génova es una ciudad portuaria muy grande, en la costa ligur de Italia. A pesar de su tamaño tiene un casco antiguo muy pintoresco, que desciende hasta el puerto, con calles llenas de encanto. Sus palacios, en especial los de la calle Garibaldi, son espectaculares.

Genoa is a very large port city, on the Ligurian coast of Italy. In spite of its size it has a very picturesque old town, which descends to the port, with streets full of charm. Its palaces, especially those on Garibaldi street, are spectacular.

Gênes est une très grande ville portuaire, sur la côte ligure de l’Italie. Malgré sa taille, il a une vieille ville très pittoresque, qui descend vers le port, avec des rues pleines de charme. Ses palais, en particulier ceux de la rue Garibaldi, sont spectaculaires.

Gènova és una ciutat portuària molt gran, a la costa ligur d’Itàlia. Malgrat la seva mida té un casc antic molt pintoresc, que baixa fins al port, amb carrers plens d’encant. Els seus palaus, especialment els del carrer Garibaldi, són espectaculars.

Jacobins, Toulouse, Occitania, France

L’église des Jacobins, à Toulouse, en France, n’est qu’une des nombreuses merveilles que cette grande ville, capitale du Languedoc, offre au voyageur.

La iglesia de los Jacobinos, en Toulouse, Francia, es solo una de las muchas maravillas que esta gran ciudad, la capital del Languedoc, ofrece al viajero.

L’església dels Jacobins, a Tolosa, França, és només una de les moltes meravelles que aquesta gran ciutat, la capital del Llenguadoc, ofereix al viatger.

The Church of the Jacobins, in Toulouse, France, is just one of the many wonders that this great city, the capital of Languedoc, offers to the traveler.

Montepulciano, Toscana, Italia

Il mercatino di Natale di Montepulciano occupa durante ogni vacanza la magnifica Piazza Grande di questa imponente città medievale della Toscana.

El mercat de Nadal de Montepulciano ocupa durant totes les festes la magnífica Piazza Grande d’aquesta impressionant vila medieval de la Toscana més secreta.

El mercado de Navidad de Montepulciano ocupa durante todas las fiestas la magnífica Piazza Grande de esta impresionante villa medieval de la Toscana más secreta.

The Christmas market of Montepulciano occupies during every day in Christmas holidays the magnificent Piazza Grande of this impressive medieval city of Tuscany.

Le marché de Noël de Montepulciano occupe la magnifique Piazza Grande de cette ville médiévale de la Toscane.

 

 

Mirambel, Maestrazgo, Teruel, España

mirambel11

Mirambel es un espectacular pueblo amurallado del Maestrazgo de Teruel, con palacios, iglesias, casas y conventos medievales y renacentistas. Está situado en una zona muy poco conocida y muy bonita de Aragón, con espléndidos paisajes, de gran belleza natural.

Mirambel is a spectacular walled town of the Maestrazgo de Teruel, with palaces, churches, houses and medieval and Renaissance convents. It is located in a very little known and very beautiful area of Aragon, with splendid landscapes and great natural beauty.

Mirambel est une spectaculaire ville fortifiée du Maestrazgo de Teruel, avec des palais, des églises, des maisons et des couvents médiévaux et Renaissance. Il est situé dans une région très peu connue et très belle d’Aragon, avec des paysages splendides, d’une grande beauté naturelle.

Mirambell és un espectacular poble emmurallat del Maestrat de Terol, amb palaus, esglésies, cases i convents medievals i renaixentistes. Està situat en una zona molt poc coneguda i molt bonica d’Aragó, amb esplèndids paisatges, de gran bellesa natural.

Évora, Alentejo, Portugal

The white and yellow streets of Évora, which over time also make gray, tell us when the town, now capital of Alentejo, was the largest Muslim city in Portugal.

Els carrers blancs i grocs d’Évora, que el pas del temps fa també grisos, ens parlen de quan la vila, ara capital de l’Alentejo, era la més gran ciutat musulmana de Portugal.

Las calles blancas y amarillas de Évora, que el tiempo hace grises, nos hablan de cuando la villa, capital del Alentejo, era la mayor ciudad musulmana de Portugal.

Les rues blanches et jaunes d’Évora, nous apprennent que la ville, aujourd’hui capitale de l’Alentejo, était la plus grande ville musulmane du Portugal.