Genova, Italia

Genova è una città portuale molto grande, sulla costa ligure d’Italia. Nonostante le sue dimensioni ha un centro storico molto pittoresco, che scende al porto, con strade piene di fascino. I suoi palazzi, specialmente quelli in via Garibaldi, sono spettacolari.

Génova es una ciudad portuaria muy grande, en la costa ligur de Italia. A pesar de su tamaño tiene un casco antiguo muy pintoresco, que desciende hasta el puerto, con calles llenas de encanto. Sus palacios, en especial los de la calle Garibaldi, son espectaculares.

Genoa is a very large port city, on the Ligurian coast of Italy. In spite of its size it has a very picturesque old town, which descends to the port, with streets full of charm. Its palaces, especially those on Garibaldi street, are spectacular.

Gênes est une très grande ville portuaire, sur la côte ligure de l’Italie. Malgré sa taille, il a une vieille ville très pittoresque, qui descend vers le port, avec des rues pleines de charme. Ses palais, en particulier ceux de la rue Garibaldi, sont spectaculaires.

Gènova és una ciutat portuària molt gran, a la costa ligur d’Itàlia. Malgrat la seva mida té un casc antic molt pintoresc, que baixa fins al port, amb carrers plens d’encant. Els seus palaus, especialment els del carrer Garibaldi, són espectaculars.

Arnes, Terra Alta, Catalunya

El palau renaixentista que acull l’ajuntament d’Arnes és només una de les moltes meravelles d’aquest poble català, tocant ja l’Aragó, emmarcat pels paisatges austers i severs dels ports de Beseit, amb gorges espectaculars i rius d’aigües cristal·lines.

El palacio renacentista que acoge el ayuntamiento de Arnes es solo una de las muchas maravillas de este pueblo catalán, tocando ya Aragón, enmarcado por los paisajes austeros y severos de los puertos de Beceite, con gargantas espectaculares y ríos de aguas cristalinas.

The Renaissance palace that is the town hall of Arnes is just one of the many wonders of this Catalan town, framed by the austere and severe landscapes of the ports of Beceit, with spectacular gorges and rivers of crystal clear waters.

Le palais Renaissance qui abrite la mairie d’Arnes est l’une des nombreuses merveilles de cette ville catalane, touchant déjà l’Aragon, encadrée par les paysages austères et sévères des ports de Beceite, avec des gorges spectaculaires et des rivières cristallines.