Amsterdam, Nederland

Few cities as evocative as Amsterdam, with an old quarter of the XVII and XVIII centuries perfectly preserved. With its channels and the fun red neighborhood. With secret places like camouflaged catholic churches or the house of Anna Frank. With its great Rijksmuseum, full of precious artworks. A city to live well in depth.

Poques ciutats tan evocadores com Amsterdam, amb un casc antic dels segles XVII i XVIII perfectament conservats. Amb els seus canals i el divertit barri vermell. Amb llocs secrets com les esglésies catòliques camuflades o la casa d’Anna Frank. Amb el seu gran Rijksmuseum, ple d’obres d’art precioses. Una ciutat per viure-la ben a fons.

Pocas ciudades tan evocadoras como Amsterdam, con un casco antiguo de los siglos XVII y XVIII perfectamente conservados. Con sus canales y el divertido barrio rojo. Con lugares secretos como las iglesias católicas camufladas o la casa de Anna Frank. Con su gran Rijksmuseum, lleno de obras de arte preciosas. Una ciudad para vivir la bien a fondo.

Peu de villes aussi évocatrices qu’Amsterdam, avec un vieux quartier du XVII et XVIII siècles parfaitement conservé. Avec ses canaux et le quartier rouge amusant. Avec des endroits secrets comme des églises catholiques camouflées ou la maison d’Anna Frank. Avec son grand Rijksmuseum, plein d’œuvres d’art précieuses. Une ville à vivre bien en profondeur.

Catania, Sicilia, Italia

Poche città del mondo avranno un impatto comme la sensuale Catania, in Sicilia. I suoi edifici barocchi, delicate, come questa scala degli angeli, competono con la vita sulla strada, nel suo famoso mercato del pesce, mediterraneo, molto vivace.

Few cities in the world will impact you as well as the sensual Catania, in Sicily. Its Baroque buildings, so delicately, like this scale of the angels, compete with the life on the street, in its famous fish market, Mediterranean, very lively.

Poques ciutats al món us impactaran tant com la sensual Catània, a Sicília. Els seus edificis barrocs, delicats en extrem, com aquesta escala dels àngels, competeixen amb la vida que hi ha al carrer, al seu famós mercat del peix, mediterrani, bulliciós i alegre.

Peu de villes dans le monde vous toucheront aussi bien que la sensuelle Catania, en Sicile. Ses bâtiments baroques, délicatement extrêmes, comme cette échelle des anges, rivalisent avec la vie qui est dans la rue, dans son célèbre marché aux poissons, méditerranéen, vivant et animé.

Pocas ciudades en el mundo os impactarán tanto como la sensual Catania, en Sicilia. Sus edificios barrocos, delicados en extremo, como esta escala de los ángeles, compiten con la vida que hay en la calle, a su famoso mercado de pescado, mediterráneo, bullicioso y alegre.

Ljubljana, Slovenia

This friendly dragon is the mascot of one of the most dynamic cities in Europe at this moment, Ljubljana, the young city where no one sleeps.

Aquest simpàtic drac és la mascota d’una de les ciutats més dinàmiques d’Europa en aquest moment, Ljubljana, la jove ciutat on ningú dorm.

Este simpatico dragón es la mascota de una de las ciudades más dinámicas de Europa en este momento, Ljubljana, la joven ciudad donde nadie duerme.

Ce sympathique dragon est la mascotte de l’une des villes les plus dynamiques d’Europe, Ljubljana, la jeune ville où personne ne dort jamais.

Siracusa, Sicilia, Italia

Poche città antiche e belle come Siracusa, in Sicilia, Italia. Una città murata, circondata dal Mar Mediterraneo e piena di monumenti di tutti i tempi.

Poques ciutats tan antigues i tan boniques com Siracusa, a Sicília, Itàlia. Una vila murallada, rodejada pel mar Mediterrani i plena de monuments de totes les èpoques.

Few cities as old and beautiful as Siracusa, in Sicily, Italy. A walled town, surrounded by the Mediterranean Sea and full of monuments of all time.

Peu de villes aussi anciennes et belles que Syracuse, en Sicile, en Italie. Une ville fortifiée, entourée par la mer Méditerranée et pleine de monuments de tous les temps.

Pocas ciudades tan antiguas y tan bonitas como Siracusa, en Sicilia, Italia. Una villa amurallada, rodeada por el mar Mediterráneo y llena de monumentos de todas las épocas.

Zadar, Dalmatia, Croatia

The Venetian door of Zadar gives access to one of the most beautiful medieval cities of Dalmatia, in Croatia. With an old town, on the edge of the sea, that invites to the walk and the contemplation.

La puerta veneciana de Zadar da acceso a una de las más bonitas ciudades medievales de Dalmacia, en Croacia. Con un casco antiguo, al borde del mar, que invita al paseo y la contemplación.

La porte vénitienne de Zadar donne accès à l’une des plus belles villes médiévales de la Dalmatie, en Croatie. Avec une vieille ville, au bord de la mer, qui invite à la promenade et à la contemplation.

La porta veneciana de Zadar dóna accés a una de les més boniques ciutats medievals de Dalmàcia, a Croàcia. Amb un casc antic, a la vora de la mar, que convida al passeig i la contemplació.